top of page

Stabführer

Unsere Stabführer:

1974 - 1990    Schmid Josef

1990 - 1997    Gaigg Kurt

1997 - 2000    Schmid Josef

seit 2001        Pfifferling Franz

Kapellmeister Marktmusikverein Altmünster

Schmid Josef

Kapelmeister Marktmusikverein Altmünstr

Gaigg Kurt

Querflöte Marktmusikveein Altmünster

Pfifferling Franz

bottom of page